Algemene Verkoopvoorwaarden

Inleiding

De site www.FantastiPack.com (de "Site") is eigendom van Adriaansen BV.

FantastiPack behoudt zich het recht voor om, wijzigingen, toevoegingen of verwijderen van gedeelten van deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden te controleren. Uw gebruik van de site na één of meerdere wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van de verandering(en).

 

1. Klanten Dienst

De koper kan te allen tijde contact opnemen met FantastiPack voor vragen of opmerkingen op het volgende adres info@fantastipack.com. FantastiPack zal u graag helpen.

 

2. Producten

Alle producten aangeboden door FantastiPack, worden zo accuraat en zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw beschreven en gepresenteerd. FantastiPack kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag dat ze worden aangeboden op het web.

Alle producten aangeboden op de site zijn in overeenstemming met de belgische wetgeving. Buitenlandse kopers hebben de verantwoordelijkheid om de wetten te raadplegen in hun eigen land, indien zij de wettigheid van hun aankoop in eigen land betwijfelen.

FantastiPack kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de aangeboden items onjuist of onverantwoord gebruikt worden door de koper, of voor enige schade of letsel toegebracht aan derden als gevolg van onjuist gebruik en / of illegaal gebruik van de voorgestelde producten.

 

3. Prijzen en Verzendkosten

De prijzen weergegeven op de Site zijn in Euro en zijn exclusief BTW. Het magazijn is in België, de belasting die van toepassing is dus de Belgische BTW (21%).

De landen van bestemming zijn gegroepeerd per gebied van transport en de daarmee verband houdende kosten worden toegevoegd, afhankelijk van uw land. Afhankelijk van de gekochte producten, kan een behandelingskost worden aangerekend. Dit is te zien op elk moment door het bekijken van uw winkelwagentje.

Wij nemen GEEN enkel bestelling en leveren NIET op de eilanden van de Atlantische Oceaan, de eilanden van de Middellandse Zee en het Engels Kanaal. Wij leveren ook NIET in de overzeese gebieden (Polynesia, Antilla...), en Groenland.

 

4. Bestellingen

De koop is geldig wanneer FantastiPack een bevestiging van de aankoop van de koper ontvangt via de site. FantastiPack zal per e-mail de ontvangst van een bestelling bevestigen aan de koper.

FantastiPack behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of bijkomende voorwaarden op te leggen. Door een bestelling op de site, bevestigt U meer dan 18 jaar te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor uw aankoop.

 

5. Verzending

Verzending:

Pakketten worden doorgaans binnen 72 uur verzonden na ontvangst van de betaling, via levering dienst (met handtekening) naar het afleveradres dat de koper vermeld heeft op de bestelling.

Levering:

Gekochte artikelen worden doorgaans geleverd aan de koper binnen de gestelde termijn. FantastiPack bewaakt voortdurend de kwaliteit van de dienstverlening door de vervoerder om een snelle en accurate levering te waarborgen, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de aflevering.

Verlies of beschadiging tijdens het vervoer:

Het verlies en / of beschadiging van een besteld product zal worden gedragen door FantastiPack. De koper is evenwel verantwoordelijk voor de controle van de goederen bij ontvangst en stelt FantastiPack binnen de 5 werkdagen per e-mail (info@fantastipack.com) in kennis van eventuele schade. FantastiPack behoudt zich het recht voor om het verzoek van de koper te weigeren als deze termijn niet wordt nageleefd. Na ontvangst van de kennisgeving van de schade door de koper, zal FantastiPack instructies geven aan de koper over een mogelijke terugzending van de goederen.

Afleveradres:

De koper is verantwoordelijk voor de communicatie van een volledig en accuraat afleveradres. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit het meedelen van een onjuist of onvolledig adres worden betaald door de koper.

Producten die niet meer beschiktbaar zijn:

Als de voorraden zijn uitgeput of als een product niet kan worden verzonden in een redelijke tijd, zal FantastiPack contact op met de koper om een alternatief aan te bieden of om de bestelling gratis te annuleren. FantastiPack kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg zou zijn van een tekort van voorraad.

 

6. Annuleren van een Bestelling

De koper kan aan FantastiPack per e-mail naar info@fantastipack.com zijn voornemen melden om een bestelling te weigeren, binnen 14 werkdagen na ontvangst van goederen. De goederen moeten worden teruggestuurd in goede staat, in de originele ongeopende verpakking binnen 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper moet een kopie van de factuur of pakbon en een brief met vermelding van het volledig rekeningnummer (IBAN en BIC) voegen bij de teruggestuurde producten.

In het geval van annulering van een bestelling, zal FantastiPack de terugbetaling binnen 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen uitvoeren, met aftrek van de verzendingskosten. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper. FantastiPack zal de verzendingskosten alleen vergoeden als de koper niet heeft ontvangen wat was besteld of indien de bestelde artikelen beschadigd zijn.

FantastiPack kan de terugbetaling weigeren voor teruggezonden goederen, indien de verpakking is geopend of indien de producten zijn gebruikt of beschadigd door de koper.

 

7. Retours

De koper kan een product alleen terugsturen na uitdrukkelijke kennisgeving door FantastiPack. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. Elke verzending die niet betaald of onderbetaald werd, worden automatisch geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

 

8. Garantie

Een beperkte garantie van 1 jaar, tegen fabricagefouten, is van toepassing op vrijwel alle producten verkocht op de Site.

Deze garantie geldt alleen indien de producten correct en normaal gebruikt worden. Fabricagefouten moet onmiddellijk worden gerapporteerd als deze zich voordoen. Indien u wenst te klagen over een bepaald product, vragen we u eerst contact met FantastiPack op te nemen via e-mail naar info@fantastipack.com. FantastiPack beoordeelt vervolgens het verzoek en deelt u mee of de garantie van toepassing is en (indien van toepassing) hoe en waar het product moet worden geretourneerd.

FantastiPack is vrij om een beschadigd product te vervangen door een identiek product of een ander product van dezelfde aard en in dezelfde prijsklasse. Het vervangende product wordt zo spoedig mogelijk gratis verzonden.

 

9. Recht en Geschillen

Alle zaken met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, de interpretatie of toepassing van deze bepalingen en verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen (België).